Odvetnik Tadej Kovačič

Attorney

Odvetnik Tadej Kovačič pokriva področja civilnega, gospodarskega, upravnega  in delovnega prava, posebej pa se posveča pravu socialne varnosti (štipendije, pokojnine, itd..).

V naši pisarni je zaposlen od leta 2007. Pred tem je izkušnje nabiral kot strokovni sodelavec na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Dodatno se je izobraževal na področju prava intelektualne lastnine. Znanje konstantno širi in nadgrajuje, trenutno s podiplomskim študijem upravnega prava.

Sodeloval je pri pripravi knjige »Name ready made«,  ki združuje eseje, v katerih avtorji z različnih vidikov obravnavajo spremembo posameznikovega imena. Pravni vidik je predstavil v svojem prispevku “Pravica do spremembe imena – primerjalno pravni pregled”  ( ang.”The Right to (the Change of) Name – A Comparative Judicial Survey“).