DELOVNO PRAVO

Verjetno je delovno pravo pri nas najbolj dinamično področje po številu zakonodajnih sprememb, pa še jim ni videti konca. Gre za občutljivo področje trga dela, kjer se stalno usklajujejo odnosi med delodajalci in delavci. Naša pisarna svetuje in zastopa tako delavce kot delodajalce v zvezi s

 • pravna  pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi,
 • priprava in pravni pregled splošnih in posamičnih aktov delodajalca,
 • pripravo ter izvajanjem pogodb o zaposlitvi,
 • pravna pomoč v primeru redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • varstvom pred mobingom,
 • sodnim varstvom, v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje v postopkih z denarnimi zahtevki (izplačilo plače, regresa, dodatkov, odškodnine, odpravnine)
 • zastopanje delodajalcev v delovnih sporih,
 • vodenje disciplinskih postopkov pri delodajalcu,
 • zastopanje delavcev v disciplinskih postopkih,
 • svetovanje v inšpekcijskih postopkih.