GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo pokriva različna področja, s katerimi se gospodarski subjekti srečujejo pri svojem poslovanju.

 • Korporacijsko pravo
  • priprava družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, internih aktov,
  • zastopanje na skupščinah delniških družb.
 • Stečajno pravo
  • predlogi za začetek stečajnega postopka ali prisilne poravnave,
  • prijava terjatev,
  • izpodbijanje pravnih poslov
 • Gospodarske pogodbe
 • Izterjava dolgov in zavarovanje terjatev (hipoteka, zemljiški dolg)
 • Konkurenčno pravo
  • varstvo pred kršitvami pravil konkurence
  • odškodninski zahtevki
 • Avtorsko pravo
  • sestava avtorskih pogodb,
  • izterjava honorarjev,
  • sestava licenčnih pogodb,
  • varstvo pred kršenjem moralnih in materialnih avtorskih pravic