PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC

Po izčrpanju vseh rednih in izrednih pravnih sredstev v konkretnih postopkih nudimo strankam nadaljno podporo pri uveljavljanju kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin z:

  • vlaganjem ustavnih pobud in ustavnih pritožb na Ustavno sodišče
  • vlaganjem pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu