Pravo socialne varnosti

Pravo socialne varnosti omogoča posamezniku  uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja in socialne varnosti na primer do pokojnine, štipendije in podobno.

Našim strankam nudimo:

  • svetovanje in zastopanje v postopkih pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in centri za socialno delo (CSD),
  • zastopanje v socialnih sporih,
  • pravno podporo delodajalcem pri uveljavljanju refundacij za izplačana nadomestila.