UPRAVNO PRAVO IN UPRAVNI SPOR

Upravno pravo ureja razmerja med posameznikom in javno oblastjo. Posamezniki uresničujejo svoje pravice pred upravnimi organi (na občinah, upravnih enotah, ministrstvih) v upravnem postopku; pred sodišči pa v upravnem sporu.

V sklopu upravnega prava strankam nudimo celostno storitev vodenja postopkov za:

  • izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj,
  • legalizacijo zgrajenih objektov,
  • denacionalizacijo,
  • pridobitev soglasij v zvezi z vodami, dovoljenj za ravnanje z odpadki,
  • pripravo potrebnih aktov za ustanovitev društva ali zavoda,
  • svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih postopkih,
  • svetovanje in zastopanje v geodetskih postopkih,
  • svetovanje in zastopanje v razlastitvenih postopkih.